Rets- og voldgiftssager

Procesret

Advokat & partner
Simon Eilrich

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat & partner
Camilla Ernst

Advokat
Erik Høimark

Advokat
Camilla Bayer

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

Sekretær
Kirsten Nielsen

kini@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 23

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking

sukl@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 06