EU-dom ændrer retningslinjer for familiesammenføring

En dom fra EU-Domstolen har medført, at Udlændingestyrelsen samt Udlændinge- og Integrationsministeriet har fastsat nye retningslinjer for adgangen til familiesammenføring. Derudover vil Udlændingestyrelsen undersøge om en række allerede afgjorte sager skal genoptages

EU-dommen ændrer dansk praksis

Den 5. maj 2022 blev der afsagt en dom ved EU-domstolen. Det drejer sig om afgørelsen på to spanske sager, som nu får indvirkning på fremtidige og tidligere afgørelser om opholdstilladelse i Danmark.

Udlændingestyrelsen samt Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund af EU-dommen fastsat nye retningslinjer for adgangen til familiesammenføring.

Lettere at få opholdstilladelse

Ændringen af retningslinjerne giver en udvidet adgang for familiesammenføring af forældre til et mindreårigt barn med dansk statsborgerskab.

Det gælder i familiesituationer, hvor et mindreårigt dansk barn bor sammen med begge sine forældre, hvoraf den ene forælder er dansk statsborger, og begge forældre i det daglige er fælles om at tage sig af barnet i bred forstand.

Ændringen indebærer, at der i en sådan situation som udgangspunkt skal meddeles opholdstilladelse til tredjelandsforælderen, fordi man antager, at der er et afhængighedsforhold mellem barnet og begge forældre. Hvis konkrete forhold taler imod et afhængighedsforhold mellem barnet og tredjelandsforælderen, gælder det ikke.

Men samlet set betyder det, at det er nemmere for borgere fra tredjelande – altså lande uden for EU – at få opholdstilladelse.

Mulighed for genoptagelse i visse sager

Som følge af dommen genoptager Udlændingestyrelsen nu sagsbehandlingen og justerer sin praksis, så EU-dommens principper anvendes i behandling af igangværende og allerede afgjorte sager om ægtefællesammenføring og forlængelse af ægtefællesammenføringstilladelser.

Udlændingestyrelsen vil på eget initiativ undersøge, om allerede afgjorte sager skal genoptages på grund af dommen. Det gælder for sager, hvor der er truffet afgørelse efter den 10. maj 2017.

Du kan læse mere om praksisændringen på her.

Hvis du på baggrund af dommen og praksisændringen har brug for hjælp, så kontakt vores dygtige udlændingeretsteam på 86124400.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Nørreport 26
8000 Aarhus C


Advokat & partner
Annette Møller Hannibal

anmh@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

jela@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Kirsten Bøjer

kibe@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 22

Sekretær
Katrine Bach Johansen

kaba@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 21