Hvad skal I være opmærksomme på, hvis I skal skilles?

Vælger man som par at gå fra hinanden, er der flere ting man både skal være opmærksomme på og tage stilling til.

Har I valgt at gå fra hinanden, skal I først og fremmest tage stilling til, om en separationsperiode eller en skilsmisse er det bedste for jer. Har I børn sammen, skal I også overveje, hvordan jeres brud bedst håndteres overfor dem. I skal tage stilling til, hvem af jer, der skal blive boende i et eventuelt fælles hjem, hvor jeres børn skal bo og hvordan samværet med den, de ikke skal bo ved, skal være (forældremyndighed).

Herudover skal I tage stilling til bodeling – i form af en opgørelse og fordeling af jeres delingsformue, så I kan sørge for, at begge parter får nogenlunde lige meget, når I går fra hinanden. Har I ikke indgået en aftale om særeje, skal alle aktiver som udgangspunkt deles – også selvom det kun er den ene, der står som ejer.

Separation eller skilsmisse?
I kan vælge enten at blive separeret eller skilt. Er I enige om beslutningen, kan I blive skilt uden at have været separeret først. Er I ikke enige, har en ægtefælle dog altid ret til at blive separeret, hvis personen ønsker det. Efter en separationsperiode på seks måneder, har den ene ægtefælle altid ret til skilsmisse, også selvom den anden part fortsat ikke ønsker at blive skilt.

Kan man ikke blive enige om en direkte skilsmisse kræver det en særlig begrundelse, hvis man skal undgå en separationsperiode. De særlige begrundelser kan være en eller flere af følgende:

  • I har levet adskilt i to år på grund af uoverensstemmelser.
  • Din ægtefælle har været dig utro (hvis du kan bevise det).
  • Din ægtefælle har begået fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgreb mod dig eller dine børn.
  • Din ægtefælle er allerede gift (Bigami).
  • Din ægtefælle har ulovligt ført dit barn ud af landet eller tilbageholdt barnet i udlandet.

Er I ægtefæller med børn under 18 år, kan I dog ikke længere gennemgå en direkte skilsmisse uden en separationsperiode. D. 1 april 2019 trådte en ny lovændring i kraft, som betyder, at I skal igennem en tvungen separationsperiode på 3 måneder og gennemgå et digitalt læringsforløb, hvis I er blevet enige om en skilsmisse uden en separationsperiode. Lovændringen har til formål at sikre, at I som ægtefæller får tænkt tingene igennem og får tid til at sikre jeres børn de bedste forhold. 

Ved en separation eller skilsmisse skal det aftales eller afgøres, om den ene af parterne skal betale ægtefællebidrag til den anden. Beløbet og varigheden kan aftales mellem parterne eller fastsættes ved Familieretshusets/Familierettens hjælp.

Som advokater kan vi bistå og rådgive dig til få bedst muligt styr på jeres fremtid hver for sig, og sørge for, at processen foregår så gnidningsfrit som muligt.

Familieretshuset tilbyder vejledning
Inden du vælger at kontakte en advokat, er det altid en god idé at finde ud af, om I kan blive enige om nogle eller alle forhold. Herudover er det ofte en fordel at sætte sig godt ind processen, inden man kontakter en advokat.

Hvis du tror, at I kan blive enige uden at involvere en advokat, så kan det være en god idé, at gøre brug af de vejledende blanketter som Familieretshuset har på deres hjemmeside. Uanset om I er gift eller lever sammen i et ”papirløst” forhold, kan de give jer et overblik over, hvilke ting I blandt andet skal tage stilling til ved et eventuelt brud.

Læs Familieretshusets blanketter her.

Du kan også læse mere om bodeling på domstolenes hjemmeside.

Har du spørgsmål omhandlende separation eller skilsmisse, er du velkommen til at kontakte en af vore advokater.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Lovændring - reflektionsperioden ved skilsmisser afskaffes

En lovændring på familieretsområdet medfører afskaffelse af reglen om tvungen delt bopæl og reflektionsperioden ved skilsmisser.