Kan kriminalitet få betydning for mit lejemål?

Det korte svar er ´ja´.

Hvis du dømmes for at have begået kriminalitet indenfor 1 km fra den ejendom, dit lejemål ligger i,  så kan dit lejemål ophæves - dvs. at det bringes til ophør af din udlejer uden varsel.

Hvilken form for kriminalitet?

Kriminaliteten skal have medført en ubetinget fængselsstraf eller en anden form for frihedsberøvelse. Det er en betingelse, at det drejer som om kriminalitet indenfor følgende områder: 

 • Vold
 • Strafbare trusler
 • Slagsmål eller anden grov forstyrrelse af den offentlige orden
 • Ildspåsættelse
 • Håndtering af våben og eksplosivstoffer som pga. deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade
 • Voldtægt
 • Drab
 • Ved for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed
 • Ulovlig tvang eller afpresning
 • Indbrudstyveri
 • Røveri
 • Systematisk og organiseret hærværk
 • Besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse

Advokatkompagniet har fået rettens ord for, at reglen selvfølgelig kun omfatter kriminalitet, der begås efter reglens ikrafttræden - dvs. efter d. 1. december 2018.

Hermed endnu en grund til at holde sig på dydens smalle sti. Hvis du træder ved siden af, kan Advokatkompagniet både rådgive om det strafferetlige aspekt og om de lejeretlige udfordringer.

Du er velkommen til at ringe til Advokatkompagniets eksperter for en ærlig snak og et godt råd på tlf. 8612 44 00 eller maile til Camilla Ernst på caer@advokatkompagniet.dk eller Camilla Bayer på cab@advokatkompagniet.dk.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

 

Advokat & partner
Annette Møller Hannibal

anmh@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Camilla Ernst

caer@advokatkompagniet.dk

LAD OS SAMMEN STOPPE LEJESTIGNINGERNE I AARHUS

Lejere skal stå sammen i kampen mod huslejestigninger i Aarhus, og du kan bidrage. Læs her hvordan:

Undgå at blive snydt i jagten på studieboligen

Gode råd til, hvordan du giver dig selv de bedste forudsætninger før og efter, at du har sat din underskrift på dit første eller nye lejemål.