Bistandsadvokaten skal følge de retslige spilleregler

Det er bistandsadvokatens opgave at hjælpe den forurettede trygt og sikkert gennem sagsforløbet, men i denne proces skal retsplejeloven også overholdes.

Hvad er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat der repræsenterer (bistår) personer der har været udsat for en forbrydelse såsom personfarlig kriminalitet i form af vold, røveri, voldtægt eller andre straffesager. Den forurettede i en straffesag, kan få beskikket en bistandsadvokat af retten, medmindre det ikke ønskes. Retten betaler ligeledes advokatens salær, hvorfor advokaten er uden omkostninger for den forurettede.

Har den tiltalte begået et overgreb mod den forurettede, kan det være en ubehagelig oplevelse at vidne mod den person. Det er derfor bistandsadvokatens rolle at hjælpe den forurettede trygt og sikkert gennem sagen ved bl.a. at sørge for, at der tages de nødvendige hensyn til den forurettede under sagen. Ønsker den forurettede f.eks. ikke at få sit navn frem i sagen, kan bistandsadvokaten sørge for, at der bliver nedlagt navneforbud. Generelt er det bistandsadvokatens rolle at hjælpe og varetage den forurettedes interesser under hele straffesagen.

Herudover kan bistandsadvokaten:

  • Grundigt forklare, hvordan straffesager foregår, og generelt svare på spørgsmål om sagsprocessen
  • Sørge for, at der bliver søgt om erstatning – altså opstille erstatningskrav og fremsætte det over for Erstatningsnævnet i en eventuel retssag.

De retslige spilleregler skal overholdes

Som bistandsadvokat er det ikke sjældent at opleve, at den forurettede man skal bistå i retten, delvist har misforstået eller blot ikke er klar over de lovgivne spilleregler som advokaten er underlagt.

Nogle forurettede er af den overbevisning, at når de får tildelt en bistandsadvokat, så hjælper advokaten dem gennem sagen og fortæller dem alt, hvad der er at vide om sagen – heraf forklaringerne fra andre involverede i sagen. Men sådan foregår det bare ikke. Det er ganske vist bistandsadvokatens opgave at hjælpe den forurettede trygt og sikkert gennem sagsforløbet, men i denne proces skal retsplejeloven overholdes.

At oplyse forurettede om indholdet af andet materiale end personens egen forklaring uden politiets samtykke, vil være et brud på retsplejeloven.

Først når der er rejst tiltale i straffesagen, vil advokaten have ret til at sætte sig ind i det øvrige materiale. Det øvrige materiale omfatter bl.a. tiltaltes politirapport eller øvrige vidneforklaringer. (Retsplejeloven § 741c. stk. 2). Advokaten vil efterfølgende kunne få udleveret kopier af materialet, men må ikke sende kopi af materialet til den forurettede eller oplyse om indholdet uden politiets samtykke (Retsplejeloven § 741c. stk. 3).

Som offer i en straffesag kan det være rigtig svært at forstå, hvorfor det er sådan, men det er helt centralt for straffesagen, at forurettede ikke kender til forklaringerne fra andre involverede i sagen, inden personen selv skal afgive forklaring i retten. I alle straffesager er den forurettedes forklaring utrolig vigtigt og skal derfor ikke kunne beskyldes for at have kendskab til politiets materiale.

Ønsker du at vide mere om bistandsadvokaten rolle eller har brug for bistand i en straffesag, så står vi altid klar til at hjælpe. Kontakt os i dag eller læs mere om strafferet.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00  

Advokat & partner
Camilla Ernst

caer@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Kan kriminalitet få betydning for mit lejemål?

Det korte svar er ´ja´.