Er din erhvervsvirksomhed dækket af en retshjælpsforsikring?

Hvis du har tegnet alle dine forsikringer til din erhvervsvirksomhed ved samme forsikringsselskab, kan du løbe i problemer.

Privat retshjælpsforsikring

De fleste privatpersoner er dækket af en retshjælpsforsikring, som almindeligvis er indeholdt i f.eks. indboforsikringen eller ens private bils kaskoforsikring.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifterne forbundet med en retssag, men ikke den såkaldte udenretlige behandling, der finder sted inden en retssag.

Forsikringssummen og selvrisikoen på den private retshjælpsforsikring kan være forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men vilkårene vil være de samme for alle forsikringsselskaber, herunder hvilke tvister retshjælpsforsikringen dækker.

 

Som erhvervsvirksomhed: Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke har retshjælp i sager mod dit eget forsikringsselskab.

Driver du erhvervsvirksomhed, vil der på samme måde ofte være indeholdt en retshjælpsforsikring i erhvervsforsikringerne, som du har tegnet til din virksomhed.

Modsat private retshjælpsforsikringer, er vilkårene for retshjælpsforsikringer til erhvervsdrivende dog ikke ens.

Du vil opleve, at der i nogle forsikringsbetingelser er et vilkår om, at forsikringen ikke dækker tvister mellem sikrede og forsikringen.

Hvis du som erhvervsdrivende har tegnet alle dine erhvervsforsikringer ved det samme selskab, kan det have den konsekvens, at retshjælpsforsikringen ikke dækker, hvis der opstår en tvist mellem din virksomhed og forsikringen.

Et eksempel kunne være, hvis der udbryder brand i din virksomhed, men forsikringen nægter at dække skaderne. Dette vil være en tvist med din forsikring, hvor retshjælpsforsikringen muligvis ikke vil dække.

Det samme kan blive et problem, hvis du bliver uenig med forsikringen om opgørelsen af driftstabs ved datanedbrud, vandskader, tyveri, hærværk eller ansvaret som følge af, at du eller en af dine ansatte har lavet en fejl.

Normalvis anbefales det, at man samler sine forsikringer ved det samme selskab, men lige netop i disse situationer kan det overvejes, om der skal tegnes en selvstændig retshjælpsforsikring ved et andet forsikringsselskab.

 

Hvis du er i tvivl, om du er dækket af en retshjælpsforsikring og under hvilke betingelser, kan du finde svaret i din forsikringspolice- samt vilkår.

Er du forsat i tvivl, anbefales du at skrive til dit forsikringsselskab - eller kontakte os og få os til at hjælpe dig - før skaden er sket! 

Hvis du vil læse mere om vilkårene for den private retshjælpsforsikring, kan du trykke på linket her.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
Tlf.: (+45) 86 12 44 00

 

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk