Lovforslag skal sikre flere udenlandske sosu-assistenter, men lige nu mister flere deres opholdstilladelse

I januar 2024 præsenterede regeringen en ny aftale, der skulle løse problematikken bag manglen på social- og sundhedsassistenter ved at hente 1.000 sosu’er ude i verden. Men loven bag forventes først at træde i kraft den 1. juli 2024, og flere sosu-studerende har mistet deres opholdstilladelse i mellemtiden.

Ifølge regeringens beregninger står Danmark til at mangle op mod 15.000 sosu-hjælpere og -assistenter i år 2035. For at løse rekrutteringsudfordringen vil regeringen derfor gøre det nemmere for sundhedspersonale at få job i Danmark. Men hvorfor mister vi så alligevel det værdifulde personale i vores sundhedssektor?

 

Limbo i systemet

I øjeblikket oplever Advokatkompagniet flere sager, hvor personer, der studerer til sosu-assistent og -hjælper, får inddraget deres opholdstilladelse trods regeringens nye udspil.

Her er der tale om personer, som har haft opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag, men som for eksempel efter en skilsmisse, eller fordi et asylgrundlag er bortfaldet, ikke længere har opholdstilladelse på den baggrund.

Det, som udlændingemyndighederne (typisk Udlændingenævnet) har valgt at gøre i disse sager, er at træffe afgørelse om inddragelse af opholdstilladelsen, men udsætte udrejsefristen til efter forventet ikrafttræden af de nye regler. Her tillader man altså, at udlændingen kan blive i Danmark men uden at give pågældende ret til at arbejde eller studere.

Indtil den nye regel forventes at træde i kraft d. 1. juli 2024, hvor sosu-uddannelsen kan udløse opholdstilladelse i Danmark, står mange udenlandske sosu-assistenter og -studerende derfor i en usikker position, hvor de hverken må arbejde eller studere i Danmark.

 

Stil sagerne i bero

Det rejser mange spørgsmål hos vores advokater, der mener, at man burde lave en bedre overgangsperiode. Advokat i Advokatkompagniet, Vibeke Haahr Antonsen, udtaler:

”Jeg synes, at det er svært at se, hvorfor man ikke kan lave en bedre overgangsordning for de personer, som er i Danmark, som taler sproget og er uddannet (eller i gang med at uddanne sig) til sosu-hjælper eller -assistent.”

I den mellemliggende periode indtil den nye aftale træder i kraft, bliver der altså ikke taget højde for, at uddannelse inden for sosu-fagene udløser opholdstilladelse til sommer. Derfor står man til at miste det vigtige sundhedspersonale, som regeringen efterspørger på grund af en hårdt presset sundhedssektor.

Vibeke Haahr Antonsen mener derfor, at man bør stille sagerne i bero, indtil de nye regler er trådt i kraft.

 

Spild af ressourcer

Mens sosu-assistenterne og -studerende venter på, at de nye regler træder i kraft d. 1. juli 2024, oplever mange, at de hverken må arbejde eller studere. For selvom sosu-uddannelsen veksler mellem undervisning og praksis, hvor det er muligt at hjælpe en presset sundhedssektor, er det ikke nødvendigvis muligt, når man har fået inddraget sin opholdstilladelse.

”De pågældende personer kommer i klemme i systemet, fordi de kan få lov til at blive i Danmark og vente på de nye regler, men de må antageligvis ikke hverken arbejde eller studere mens de venter på de nye regler. Og det i sig selv, mener jeg, er spild af ressourcer.”

Sådan fortæller Vibeke Haahr Antonsen, der mener, at vi ikke blot spilder væsentlig arbejdskraft, men udsigten til at sundhedspersonalet er færdiguddannet, forlænges også.

 

Hvad kan man gøre indtil d. 1. juli?

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, forventes det, at man kan søge om en ny opholdstilladelse. Men indtil da er situationen noget usikker. Vibeke Haahr Antonsen forklarer, at fordi sosu-assistenterne og -studerende ikke må arbejde, kan det være vanskeligt at forsøge sig selv og sin familie. Udsigten til d. 1. juli 2024 kan derfor være lang uden indkomst.

Advokatkompagniet har i forbindelse med afgørelserne om inddragelse af sosu’ernes opholdstilladelse forsøgt at kontakte Udlændingenævnet, men de kommer desværre ikke med et konkret svar på problematikken.

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Annette Møller Hannibal

anmh@advokatkompagniet.dk

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

jela@advokatkompagniet.dk