Statsborgerskab


Dansk statsborgerskab opnås enten ved fødslen eller ved naturalisation. Naturalisation opnås typisk af udlændinge bosiddende i Danmark, som ønsker at få dansk statsborgerskab.

Muligheden for generhvervelse af dansk statsborgerskab genindføres


Pr. 1. juli 2021 kan tidligere danske statsborgere igen søge om generhvervelse af deres danske statsborgerskab.

Udlændingeret


Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.