Er du ved at blive sat ud af dit lejemål?

Så kan vi hjælpe dig!

Hvis du er blevet opsagt, og du ikke er enig i opsigelsen, skal du gøre indsigelse mod opsigelsen med fysisk brevpost inden 6 uger efter, du har modtaget opsigelsen.

Indsigelse betyder, at du fortæller udlejer, at du ikke mener opsigelsen er korrekt, og at du ikke vil flytte.

Du skal kunne dokumentere, at du har gjort indsigelse med fysisk brevpost, og derfor anbefaler vi, at du sender indsigelsen i to eksemplar: 1 med almindelig brevpost, og 1 med enten anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

En e-mail opfylder ikke lovens krav.

Det har Højesteret endeligt bestemt tilbage i 2022 (dommen U.2022.4449.H), og det vil sige, at selv hvis udlejer bekræfter, at udlejer har modtaget din indsigelse pr. mail, vil indsigelsen ikke være gyldig, og du kan stadig blive sat ud af dit lejemål. 

Derfor er det meget vigtigt, at du gør indsigelse med almindelig brevpost, og vi har lavet et bud på, hvordan sådan et brev kan se ud. Du finder linket til brevet nederst i denne artikel.
 

Er du blevet ophævet OG opsagt? 

Mange udlejere sender en kombineret ophævelse og opsigelse for at være sikker på, at de kan få sat lejer ud – men reglerne er forskellige, alt efter om man er blevet opsagt eller ophævet.

Hvis du er blevet ophævet, er du formentlig blevet bedt om at flytte straks, fordi udlejer mener, at du har misligholdt aftalen på den ene eller den anden måde.

Derfor er der ikke samme strenge krav til din indsigelse, som der er ved en opsigelse. Du er faktisk slet ikke forpligtet til at gøre indsigelse (det er dog en rigtig god idé), og din indsigelse behøver heller ikke at blive sendt med brevpost.

Hvad skal du gøre? Advokatkompagniets anbefaling: 

Hos Advokatkompagniet anbefaler vi dog altid, at du gør indsigelse med almindeligt brev, anbefalet brev eller brev med afleveringsattest og på en mail – uanset om du er blevet opsagt, ophævet eller begge dele. 

Vi har som sagt lavet et bud på et brev med en indsigelse, som du kan finde her.

Hvem skal indsigelse sendes til?

Det vil typisk stå i opsigelsen eller ophævelsen, hvem en indsigelse skal sendes til (ved opsigelse har udlejer pligt til at give indsigelsesvejledning). Tjek derfor altid, om det står i brevet.

Nogle udlejere oplyser ikke i opsigelsen/ophævelsen, hvem man kan sende sin indsigelse til. Hvis det ikke står i brevet, skal du sende den til din udlejer, og afsenderen af brevet, for at være på den sikre side.
 

Hvad sker der efter min indsigelse?

Hvis du er blevet opsagt og har gjort indsigelse, skal udlejer anlægge sagen for boligretten senest 12 uger efter, du modtog opsigelsen. 

Hvis du er blevet ophævet og har gjort indsigelse, vil udlejer typisk sende sagen i fogedretten, og fogedretten vil da indkalde dig til et møde. 

Hvis din udlejer har sendt din sag i enten fogedretten eller boligretten, kan vi hjælpe dig.

Kontakt da vores dygtige advokat Camilla Bayer på tlf. nr. 86124400 eller e-mail cab@advokatkompagniet.dk, som har haft mange sager om opsigelse og ophævelse.

Hendes sekretær Gitte Frederiksen kan kontaktes på gisf@advokatkompagniet.dk, og du bedes i så fald sende følgende dokumenter til hende:

- din årsopgørelse for 2022
- oplysning om evt. samlever/ægtefæller
- oplysning om evt. hjemmeboende børn under 18 år
- forsikringsoplysninger (navn og policenr.), og
- opsigelsen/ophævelsen fra din udlejer.

Du er i trygge hænder hos os.

 

Sekretær
Gitte Schack Frederiksen

gisf@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 17

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk