Fem ting du skal vide, hvis du er blevet opsagt!

1) Du skal gøre indsigelse

Du skal gøre indsigelse (dvs. fortælle at du ikke er enig og ikke vil flytte) med fysisk brevpost senest 6 uger efter, du har modtaget opsigelsen.

Du skal kunne dokumentere, at du har gjort indsigelse med fysisk brevpost, og derfor anbefaler vi, at du sender indsigelsen i 2 eksemplarer: 1 med almindelig brevpost, og 1 med enten anbefalet brev eller brev med afleveringsattest.

En e-mail opfylder ikke lovens krav.

 

2) Udlejer skal sende sagen i boligretten

Når udlejer har modtaget din indsigelse, skal udlejer anlægge sagen for boligretten, hvis udlejer fastholder, at du skal flytte.

Det skal udlejer gøre senest 6 uger efter udløbet af din 6 ugers frist – dvs. senest 12 uger efter, du har modtaget opsigelsen.

 

3) Du skal ikke flytte, før retten har talt

Hvis du har gjort indsigelse mod opsigelsen, og udlejer har anlagt sagen for boligretten, skal du kun flytte fra din lejlighed, hvis dommeren beslutter, at opsigelsen har været korrekt.

Retten har meget travlt, og derfor kan en retssag tage helt op til 1 ½ år, i hvilken periode du kan blive boende i dit lejemål.

 

4) Du kan have ret til gratis advokathjælp (fri proces)

I sager om opsigelse har man typisk ret til gratis advokathjælp (fri proces). For at undersøge, om du har ret til det, skal vi bruge følgende fra dig:

1. din årsopgørelse for 2022,
2. oplysning om evt. samlever/ægtefæller,
3. oplysning om du har hjemmeboende børn under 18 år,
4. forsikringsoplysninger (navn og policenr.), og
5. opsigelsen fra udlejer.

Hvis du er studerende, på kontanthjælp eller førtidspensionist, vil du typisk have ret til gratis advokathjælp – enten via det offentlige eller en forsikring, hvis du har tegnet sådan en.

 

5) Vi kan hjælpe dig

Hvis din udlejer har sendt din sag i retten, kan vi hjælpe dig. Kontakt da vores dygtige advokat Camilla Bayer på tlf. nr. 86124400 eller e-mail cab@advokatkompagniet.dk, som har haft mange sager om opsigelse. Du er derfor i trygge hænder hos hende.

Du bedes i så fald sende dokumenterne nævnt i pkt. 4 til hendes sekretær Gitte Schack Frederiksen på e-mail gisf@advokatkompagniet.dk.

Udlejer kan i nogen tilfælde have ret til erstatning fra dig, hvis det viser sig, at opsigelsen har været korrekt, og du ikke er flyttet. Det vil vi også vejlede dig om, når vi modtager din sag.

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Gitte Schack Frederiksen

gisf@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 17


Så kan vi hjælpe dig!

LAD OS SAMMEN STOPPE LEJESTIGNINGERNE I AARHUS

Lejere skal stå sammen i kampen mod huslejestigninger i Aarhus, og du kan bidrage. Læs her hvordan: