Fem ting du skal vide, hvis dit lejemål er blevet ophævet!

1) Det er en god idé at gøre indsigelse

Hvis du er blevet ophævet, vil du formentlig blive bedt om at flytte straks. Hvis du ikke mener, at ophævelsen er korrekt, er det en god idé at gøre indsigelse – dvs. sige til udlejer, at du ikke er enig i ophævelsen, og at du ikke vil flytte.

 

2) Udlejer skal sende sagen i fogedretten

Når udlejer har modtaget din indsigelse, skal udlejer sende sagen i fogedretten eller boligretten. Han må ikke selv komme og sætte dig ud af din lejlighed.

 

3) Du kan have ret til gratis advokathjælp (fri proces)

I sager om ophævelse har man typisk ret til gratis advokathjælp (fri proces). For at undersøge, om du har ret til det, skal vi bruge følgende fra dig:

1. din årsopgørelse for 2022,

2. oplysning om evt. samlever/ægtefæller,

3. oplysning om du har hjemmeboende børn under 18 år,

4. forsikringsoplysninger (navn og policenr.), og

5. ophævelsen fra udlejer, og evt. indkaldelsen fra fogedretten.

Hvis du er studerende, på kontanthjælp eller førtidspensionist, vil du typisk have ret til gratis advokathjælp – enten via det offentlige eller en forsikring, hvis du har tegnet sådan en.

 

4) Du kan blive pålagt at betale omkostninger til udlejers advokat

Hvis det viser sig, at udlejers ophævelse har været korrekt, kan du risikere, at fogedretten pålægger dig at betale udlejers omkostninger til advokat.

 

5) Vi kan hjælpe dig

Hvis din udlejer har sendt din sag i enten fogedretten eller boligretten, kan vi hjælpe dig. Kontakt da vores dygtige advokat Camilla Bayer på tlf. nr. 86124400 eller e-mail cab@advokatkompagniet.dk, som har haft mange sager om opsigelse og ophævelse. Du er derfor i trygge hænder hos hende.

Du bedes i så fald sende dokumenterne nævn i pkt. 3 til hendes sekretær Gitte Schack Frederiksen på e-mail gisf@advokatkompagniet.dk.

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Gitte Schack Frederiksen

gisf@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 17

Fem ting du skal vide, hvis du er blevet opsagt!