Man kan ikke længere anke sager om samvær til landsretten

Det såkaldte Rørdamudvalg kom i juni 2023 med en række forslag og anbefalinger, som kunne bidrage til at nedsætte sagsbehandlingstiden ved domstolene. Ét af dem var et forslag om, at man ikke længere skal have fri adgang til at anke til landsretten, hvis en sag om børn kun handler om samvær

Det forslag er nu blevet en realitet, da et enigt Folketing den 4. juni 2024 stemte lovforslag 115 igennem.

Det får den betydning, at hvis man ikke er enig i byrettens dom om samvær, så kan man kun anke til landsretten med procesbevillingsnævnets tilladelse. Procesbevillingsnævnet kan kun give tilladelse til at anke, hvis sagen er principiel eller der i øvrigt er særlige grunde.

Det betyder, at der skal rigtigt meget til for at få appeltilladelse, og da det i forvejen er sådan, at en samværsdom kan fuldbyrdes straks, så vil det betyde, at byrettens samværsdom straks skal efterleves også i den periode på typisk flere måneder hvor man venter på, at en ansøgning om anketilladelse behandles – og derefter hvis man får tilladelse, skal man vente flere måneder, før landsretten fastsætter en dato, hvor sagen kan behandles i landsretten. Det vil sige, der går minimum et halvt år fra byrettens dom til landsretten afgør sagen og i den periode vil f.eks. et reduceret samvær have drevet samværsforælder og barn endnu længere væk fra hinanden – eller et samvær man opfatter som skadeligt allerede have gjort sin virkning.

Med loven har man reelt indført at anke til landsretten af samværssager skal være den absolutte undtagelse. Begrundelsen er, at de sager fylder meget i domstolssystemet og de er dyre.

Det er derfor meget vigtigt, at man får formuleret sin samværspåstand rigtigt i første omgang, og at man får alt, hvad der kan være relevant frem i byretten.

Hvis sagen også omfatter bopæl og/eller forældremyndighed, kan man stadig frit anke til landsretten.


Hvis du har en samværssag, så kan du kontakte vores eksperter via tlf. (+45) 86 12 44 00 eller e-mail info@advokatkompagniet.dk.

Hvis du hellere vil læse mere om lov 115, så kan du læse om den på folketingets hjemmeside her: https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/l115/index.htm

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Kirsten Nielsen

kini@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 23

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Fem ting du skal vide om samvær

Her får du svar på fem vigtige spørgsmål om samvær.

Forældremyndighed, bopælsret og samværsaftaler